Scroll

Organizing Committee

President:
Hong-Jen Chiou
Honorary President:
Chien-Fang Yang, San-Kan Lee, Cheng-Yen Chang, Yi-Hong Chou, Wan-Yuo Guo
Vice president:
Yeun-Chung Chang, Li-Jen Wang, Wing P. Chang, Ho-Fai Wong, Hsian-He Hsu, Jyh-Wen Chai, Yung-Liang Wan
Secretary General:
Shu-Huei Shen
Vice Secretary General:
Chien-An Liu, Chun-Ku Chen, Yu-Sen Huang, GiGin Lin, Ming-Hsun Lee, Yi-Chih Hsu, Po-An Chen
Treasurer:
Yeu-Sheng Tyan

Executive Committee

President:
Hong-Jen Chiou
Member:
Chien-Fang Yang, San-Kan Lee, Cheng-Yen Chang, Yi-Hong Chou, Wan-Yuo Guo, Yeun-Chung Chang, Li-Jen Wang, Wing P. Chang, Ho-Fai Wong, Hsian-He Hsu, Jyh-Wen Chai, Yung-Liang Wan, Shu-Huei Shen, Chien-An Liu, Chun-Ku Chen, Yu-Sen Huang, GiGin Lin, Ming-Hsun Lee, Yi-Chih Hsu, Po-An Chen, Pi-Yi Chang, Chao-Bao Luo, Mein-Kai Gueng, Guo-Shu Huang, Feng-Chi Chang, Hon-Man Liu, Chun-Ho Yun, Yu-Fan Cheng, I-Hsiao Yang, Yueh-Hsun Lu, Cheng-Yu Chen, Wen-Jeng Lee, Wei-Che Lin, Chin-Hua Yang, Shyh-Jye Chen

Scientific Committee

Chair:
Li-Jen Wang
Member:
Yeun-Chung Chang, Yung-Liang Wan, Shu-Huei Shen, Chao-Bao Luo, Mein-Kai Gueng, Wen-Jeng Lee, Chin-Hua Yang, Shyh-Jye Chen, Yen-Jun Lai, Yu-Ting Kuo, Chien-Kuo Wang, Jane Wang, Chih-Horng Wu, Wei-Ching Lin, Yuan-Yu Hsu, Chi-Jen Chen, Po-Ching Liang, Shinn-Forng Peng, Yon-Cheong Wong, Hsin-Kai Wang, Chih-Chun Wu, Po-Hsiang Tsui, Ruey-Feng Chang, Kuei-Hong Kuo, Chin-Yu Chen, Wei-Chung Wang, Kai-Wei Yu, Te-Ming Lin, Chia-Hung Wu

International Advisory Committee

Chair:
Noriyuki Tomiyama, Jongmin (John) Lee
Vice Chair:
Hemant Patel, Shiyuan Liu, Shigeki Aoki, Jeong Min Lee
Member:
Yi-Hong Chou, Kei Yamada, Evelyn Lai-Ming Ho, Dinesh Varma, Lilian Leong, Chamaree Chuapetcharasopon, Danny Hing Yan Cho, Whal Lee, Cher Heng Tan, Sanjay Jeganathan, Norlisah Ramli, Wiwatana Tanomkiat